Γενίτσαροι & Μπούλες

Απαραίτητο εξάρτημα της στολής του Γενίτσαρου είναι και η πάλα, το σπαθί δηλαδή που φορούν στη μέση και το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο σε κάποιους από τους χορούς. Μια χαρακτηριστική σκηνή από το περιβόητο χορευτικό δρώμενο “Γενίτσαροι και Μπούλες” της Νάουσας.” Γνωρίζετε άλλα παρόμοια δρώμενα με αντίστοιχη ξεχωριστή παραδοσιακή ενδυμασία;
Απαραίτητο εξάρτημα της στολής του Γενίτσαρου είναι και η πάλα, το σπαθί δηλαδή που φορούν στη μέση και το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο σε κάποιους από τους χορούς. Μια χαρακτηριστική σκηνή από το περιβόητο χορευτικό δρώμενο “Γενίτσαροι και Μπούλες” της Νάουσας.” Γνωρίζετε άλλα παρόμοια δρώμενα με αντίστοιχη ξεχωριστή παραδοσιακή ενδυμασία;Απαραίτητο εξάρτημα της στολής του Γενίτσαρου είναι και η πάλα, το σπαθί δηλαδή που φορούν στη μέση και το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο σε κάποιους από τους χορούς. Μια χαρακτηριστική σκηνή από το περιβόητο χορευτικό δρώμενο “Γενίτσαροι και Μπούλες” της Νάουσας.” Γνωρίζετε άλλα παρόμοια δρώμενα με αντίστοιχη ξεχωριστή παραδοσιακή ενδυμασία;

Μοιραστείτε το έθιμο

Ήθη και Έθιμα