Παράδοση
Το Λεβέτι τιμά και προβάλλει την Ελληνική Παράδοση! Είναι σημαντικό κάποιος να απεικονίζει τα πλούσια ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, να τα διασώζει μέσω της φωτογραφίας και να τα μοιράζεται με ανθρώπους που ίσως δεν τα γνωρίζουν και έτσι να τα κάνει ευρύτερα γνωστά. Το παραδοσιακό κασέρι Λεβέτι πιστεύει στις αυθεντικές αξίες και τις παραδόσεις μας και επιθυμεί από τη μεριά του να προβάλλει όσο μπορεί τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, παρουσιάζοντάς τα στους φίλους του μέσα από το διαδίκτυο.
h1-palces-we-love
gen
ithi-ethima