Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής

    Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής

    Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται για την άσκηση του δικαιώματος διαγραφής του υποκειμένου των δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων.

    Στοιχεία αιτούντος:

    Τύπος αιτήματος: Φόρμα Άσκησης Δικαιώματος Διαγραφής